Medewerkers in binnen- en buitendienst kunnen alleen functioneren als ze in staat en bevoegd zijn om zelf te oordelen en te beslissen. Bij Sayblue noemen we dat ‘eigenaarschap’. Het is de basis voor de ontwikkeling van nieuwe producten, dienstverleningsconcepten en de uitvoering van behoeftenanalyses. De input van de mensen die dagelijks contact hebben met de klant bepaalt daarmee mede het succes van de organisatie.