We hebben de afgelopen jaren een aantal goede doelen gesteund. Geven doen we graag als het goed gaat. Bij de doelen die we steunen hebben we een sterke voorkeur voor directe hulp met zo weinig mogelijk schakels in de keten. Het gaat dan om een financiële bijdrage die we bepalen op basis van een vast percentage van de winst.

Stichting Sarangkot – De financiering van een waterput voor inwoners van het bergdorp Sarangkot in Nepal.
Voedselbank De Utjouwer – Een tegemoetkoming in de lopende kosten van de organisatie.
Stichting Diaconale Werkgroep solidair Skarsterlân – Een bijdrage voor ‘stille hulp’.