Hydroscope

Hydroscope is een adviesbureau op het gebied van waterkwaliteit. Specialisten bezoeken ondernemingen waar vanuit een industriële of recreatieve functie de waterkwaliteit gewaarborgd moet worden. De vraag aan Sayblue was of deze inhoudelijke experts getraind konden worden in commerciële vaardigheden. Gekozen werd voor een aanpak waarin training en gaming werden gecombineerd. Na een programma met een doorlooptijd van meer dan één jaar waren de 9 adviseurs in staat hun inhoudelijke expertise te koppelen aan commerciële basisprincipes.

Custom Connect

Custom Connect is een middelgroot facilitair contact center met vestigingen in Groningen, Emmeloord, IJsselmuiden en Breda. De onderneming investeert in haar medewerkers en zocht naar een manier om dat snel en efficiënt te kunnen doen. In samenwerking met Sayblue werd een pilot gestart op basis van een combinatie van live training met gaming. Na een vergelijking van de resultaten van de pilotgroep met de controlegroep bleek dat de door Sayblue getrainde groep ondanks langere calls, 50% meer orders genereerde. Voor de mensen die alleen bestaande klanten belden was dat 20%.

Rechtbank Rotterdam

Bij de Rechtbank Rotterdam bestond behoefte aan een uniforme definitie van ‘kwaliteit in klantcontact’. De manager van het Rechtbank Contact Centrum (RCC) schakelde Sayblue in en via een tweetal workshops werd een definitie aan ‘kwaliteit’ gegeven die in de dagelijkse praktijk bruikbaar en meetbaar was. In lijn met de richtlijnen voor de Europese Contact Center Standaard (ECCS) werden vervolgens door Sayblue gedurende een vaste periode alle klantcontacten op basis van de kwaliteitscriteria gemeten. De vorderingen van het RCC werden in een nieuwsbrief aan de rest van de organisatie gecommuniceerd.

Lansigt Accountants en Belastingadviseurs

Bij accountantsorganisatie Lansigt was behoefte aan begeleiding op het vlak van marketing en verkoop. Tijdens de looptijd van de opdracht werden de profielen van de partners op sociale media aangemaakt of verbeterd, werden de standaardoffertes aangepast, werden seminars voor klanten en belangstellenden georganiseerd en werd een forecastingsysteem gebouwd en ingevoerd. Daardoor kreeg de organisatie inzicht in de ontwikkeling van de portefeuille op korte en middellange termijn.

Buma/Stemra

Bij auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra introduceerde Sayblue de Europese Contact Center Standaard (ECCS). Parallel aan de invoering van de standaard werden de medewerkers gestimuleerd zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Op het onderdeel ‘case ownership’ volgden medewerkers daarom trainingen, net als op schrijfvaardigheid en vaardigheden in klantcontact. Conform de ECCS-richtlijn worden tot op vandaag de resultaten vastgelegd. De afdeling was de eerste (semi-) overheidsorganisatie die de ECCS-certificering afrondde, bovendien met een zeer hoge eindscore.

Health2Work

Health2Work, een dienstverlener in ergonomische hulpmiddelen voor de werkplek riep de hulp van Sayblue in om concurrerender te worden. In de samenwerking met het bedrijf gaf Sayblue commerciële trainingen, werd een business forecasting systeem ingevoerd en vond praktijkcoaching plaats van buitendienstmedewerkers. De groei van de onderneming bleef de afgelopen jaren niet onopgemerkt: er volgden nominaties voor de FD-Gazelle-award, Beste Groeier van de Regio en de Friese Onderneming van het Jaar.