Wie zijn we

We begonnen ooit met trainingen voor buiten- en binnendiensten. Tegelijkertijd werden we steeds vaker betrokken bij de (her-)inrichting van verkoop- en marketingafdelingen bij onze klanten. Toen de Europese Contact Center Standaard zijn intrede deed, omarmde Sayblue dat als een van de eersten. De inrichting van het commercieel proces gecombineerd met trainingen en een besturingsmodel voor contact centers maakt ons uniek. Bij Sayblue kun je terecht voor antwoorden op het snijvlak van organisatie- en opleiding in klantcontact.

Over Sayblue

Wat doen we

We begeleiden organisaties bij de inrichting en verbetering van het contact met klanten. Dat doen we met advies, begeleiding en trainingen. Eén van onze klanten snelde daardoor naar een nominatie voor de FD-Gazelle Award. We leidden ook een overheidsorganisatie naar een ECCS-certificering. Nadat we de manager in kwestie voordroegen als Contact Center Manager van het jaar, werd deze uit 50 kandidaten uitverkozen. Een andere klant kon dankzij de introductie van onze business forecasting-systematiek ineens maanden vooruit plannen.

Bekijk de cases

Geven en nemen

Sayblue voelt zich verbonden met iedereen die met instanties of bedrijven contact zoekt. Met name als het om een hulpvraag van mensen gaat die elders om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen. We zien dat er af en toe drempels zijn om hele eenvoudige dingen geregeld te krijgen. Daarom steunen wij initiatieven in onze directe omgeving en soms daarbuiten die erop gericht zijn drempels voor die doelgroepen te verlagen of weg te nemen. Zo ziet de wereld ook wat terug van wat wij samen met jou in je organisatie tot stand brengen.

Lees meer
Sayblue

Contact met klanten

Iedereen kan vandaag vrij informatie verzamelen, aankopen doen of vragen stellen. Klanten en burgers zijn niet alleen beter geïnformeerd, ze stellen ook andere vragen. Vragen worden steeds vaker inhoudelijk en dat vraagt meer van medewerkers. Daarbij kiest iedere klant zijn eigen kanaal. Lastige en eenvoudige vragen komen afwisselend binnen via web, telefoon, social media, chat of ouderwetse brieven.

Sayblue

Professionals

Om in de nieuwe wereld mee te kunnen doen zijn goed opgeleide professionals nodig. Medewerkers die op basis van een algemene vraag de behoefte erachter herkennen en die op basis van een inhoudelijke vraag een concreet antwoord kunnen geven. Dat moet snel, in begrijpelijke taal en zonder omwegen. Want de klant en de burger van de toekomst hebben steeds minder geduld.

Eigenaarschap

Eigenaarschap

Medewerkers in binnen- en buitendienst kunnen alleen functioneren als ze in staat en bevoegd zijn om zelf te oordelen en te beslissen. Bij Sayblue noemen we dat ‘eigenaarschap’. Het is de basis voor de ontwikkeling van nieuwe producten, dienstverleningsconcepten en de uitvoering van behoeftenanalyses. De input van de mensen die dagelijks contact hebben met de klant bepaalt daarmee mede het succes van de organisatie.

Boardroom

Boardroom

Wij zien de business verdwijnen uit de boardroom. Waar sommige bestuurders en managers nu nog in de veronderstelling leven dat zij weten wat de klant wil, zullen zij steeds meer afhankelijk worden van de input van de mensen die dagelijks in contact staan met de klanten. Alleen zij kunnen klantbehoeften en trends signaleren. Alleen zij hebben de ervaringen en de data om die behoeften en trends te duiden.

Continue verbeteren

Continue verbeteren

Verbeteren is geen project. Het is een lijnactiviteit. Wij geloven dat het contact met klanten lean georganiseerd moet zijn. Lean is een uitgebalanceerde managementfilosofie die gebruik maakt van concrete instrumenten waarmee op klantwaarde, doorlooptijd en efficiëntie verbeteringen worden gerealiseerd. Lean is een werkwijze om te kunnen blijven verbeteren, ‘kaizen’ voor insiders.

Thermometers

Thermometers

Door in het contact met klanten op diverse plaatsen thermometers te plaatsen, wordt duidelijk hoe klanten dingen ervaren en wat ze willen. In teamoverleggen en feedbacksessies worden resultaten besproken en opgelost, waarna de thermometers aantonen of de aanpassingen ook werken. Die zijn gebaseerd op de Europese Contact Center Standaard (ECCS), binnenkort de ISO-norm voor contact centers, ISO-18295.

Paul is een gedreven en inspirerende veranderaar. Dankzij zijn aanpak hebben wij enorme successen behaald. Hij heeft waargemaakt wat hij heeft beloofd!

Wim van Limpt

CEO Buma/Stemra

Maarten is in staat om het échte probleem bij je op te halen en je vervolgens gestructureerd en systematisch te begeleiden naar oplossingen. Hij neemt ieder teamlid mee van probleem naar oplossing, implementatie en ten slotte de borging.

Rob Ernes

programmamanager at Waterschapsbedrijf Limburg

Paul heeft bij ons het systeem voor sales opgezet. Dankzij zijn werk hebben we grip op ons acquisitieproces. Daar zijn we heel blij mee!

Pieter van der Kwaak

directeur Lansigt Accountants en Belastingadviseurs

Tweets